Vilkår Og LejebetingelserForretningsbetingelser - Udlejning Trailer


Følgende skal opfyldes for at du kan forudbestille en trailer på www.suhler.dk:

• Gyldigt førerbevis.
• Skriftlig adresseoplysning (f. eks. sygesikringsbevis )

1. Hvordan betaler du?
Du betaler ved afhentning af traileren i afdelingen. Med kreditkort eller kontant, depositum skal dog betales med kreditkort udstedt i lejers navn
Ved betaling med kreditkort forholder udlejer sig ret til at reservere leje + depositum.
• Efterdebitering
• Ved underskrift af nærværende lejeaftale accepterer kortholder at udlejeren jfr. gældende lovgivning kan efterdebiterer eller ændre transaktionsbeløbet.
• Udlejeren kan efterdebitere eller ændre beløb, der vedrører:
Selvrisiko ved skader og andre beløb der vedrøre leje af traileren.

2. Kan jeg annullere min bestilling?
Du kan IKKE afbestille traileren på mail eller i vores fælles kundeservice. Denne booking kan Kun afbestilles på afdelingens tlf. nummer i afdelingens åbningstid
Afbestilling skal ske senest 48 timer før afhentnings tidspunkt. Manglende afbestilling medfører betaling af 50% af den samlede lejepris, dog min. En dags leje.

3. Afhentning
Du skal, afhente din trailer, til aftalt tid. Kommer du for sent uden forudgående aftale, kan traileren være udlejet til anden side.

4. Aflevering
Aflevering skal ske til aftalt tid. Kommer du for sent uden forudgående aftale, vil traileren efter 4 timer blive betragtet som stjålet, og du vil blive pålagt og afkrævet gebyrer efter gældende retningslinier.

5. Generelle oplysninger
• Medbring altid kørekort og sygesikringsbevis
• HUSK også at medbringe betalingsmiddel: enten kort eller kontant
• depositum skal dog betales med kreditkort udstedt i lejers navn

6. Begrænset ansvar
J. Sühler er ikke økonomisk ansvarlig for gods, der transporteres i de lejede trailere.

7. Regler for farligt gods
Af sikkerhedsmæssige grunde er det forbudt at medbringe nogen former for farligt gods i de lejede trailere.

8. Forsinket aflevering fra tidligere lejere
Ved forsinket aflevering fra tidligere lejere bærer J. Sühler intet ansvar for kommende lejeres forsinkelser. Dog vil J. Sühler informere herom via sms, så snart forsinkelsen erkendes. Der ydes ingen former for kompensation herfor.

9. Undgå gebyrer
Således undgår du ekstraudgifter i forbindelse med leje af trailer:
• Aflever traileren til tiden
• Aflever traileren i samme stand som ved modtagelsen

10. Gebyrer kan pålægges ved nedenstående overtrædelser
Manglende afhentning af forudbestilt trailer, Forsinket aflevering, Rykkeropkald, Autohjælp afhentning af trailer ved forsinket aflevering, etc.

11. Generelle forbehold
Ovenstående oplysninger opdateres løbende, hvorfor J. Sühler tager forbehold for eventuelle ændringer, indtastningsfejl, pris- og afgiftsforhøjelser samt restriktioner, der pålægges J. Sühler af myndigheder, og der kan være til ugunst for vore kunder.

12. Lov/værneting
Enhver tvist og ethvert krav, der opstår i relation til denne aftale. herunder om aftalens opsigelse, ophævelse eller ugyldighed samt om fortolkning af aftalens bestemmelser, skal afgøres efter dansk ret. Med mindre ufravigelige regler i henhold til dansk ret strider herimod, skal enhver tvist og ethvert krav efter J Sühler´s valg afgøres ved en domstol.
Forretningsbetingelser - Udlejning Biler


Følgende skal opfyldes for at du kan forudbestille en bil på www.suhler.dk:
• Gyldigt førerbevis.
• Skriftlig adresseoplysning (f. eks. sygesikringsbevis )

1. Hvordan betaler du?
Du betaler ved afhentning af bilen i afdelingen. Med kreditkort eller kontant, depositum skal dog betales med kreditkort udstedt i lejers navn
Ved betaling med kreditkort forholder udlejer sig ret til at reservere leje + depositum.
• Efterdebitering
• Ved underskrift af nærværende lejeaftale accepterer kortholder at udlejeren jfr. gældende lovgivning kan efterdebiterer eller ændre transaktionsbeløbet.
• Udlejeren kan efterdebitere eller ændre beløb, der vedrører:
Brændstof, Ekstra km., Selvrisiko ved skader, Billeje, Parkeringsudgifter/-afgifter og andre beløb der vedrøre leje af bilen.

2. Kan jeg annullere min bestilling?
Du kan IKKE afbestille udlejningsbilen på mail eller i vores fælles kundeservice. Denne booking kan Kun afbestilles på afdelingens tlf. nummer i afdelingens åbningstid
Afbestilling skal ske senest 48 timer før afhentnings tidspunkt. Manglende afbestilling medfører betaling af 50% af den samlede lejepris, dog min. En dags leje.

3. Spædbørn/børn
Spædbørn/børn under 132 cm skal altid være forsvarligt fastspændt i dertil indrettet barne stol/sæde, under kørsel. Hvis du mangler seler/barnestole til dette, så kontakt udlejnings afdelingen for videre information/leje. Udlejer er ikke ansvarlig for korrekt isætning / montering af barnestole. Det er lejers eget ansvar at disse bliver monteret korrekt, og forsvarligt efter reglerne.

4. Afhentning
Du skal, afhente din bil, til aftalt tid. Kommer du for sent uden forudgående aftale, kan bilen være udlejet til anden side.

5. Aflevering
Aflevering skal ske til aftalt tid. Kommer du for sent uden forudgående aftale, vil bilen efter 4 timer blive betragtet som stjålet, og du vil blive pålagt og afkrævet gebyrer efter gældende retningslinier.

6. Generelle oplysninger
• Medbring altid kørekort og sygesikringsbevis
• HUSK også at medbringe betalingsmiddel: enten kort eller kontant
• depositum skal dog betales med kreditkort udstedt i lejers navn

7. Stor bagage
Vi anbefaler, at du kontakter afdelingen for bestilling af ekstra stor bil. Stor bagage er defineret som kufferter/barnevogne/cykler etc.

8. Kæledyr
Der må ikke uden forudgående aftale medbringes nogen former for kæledyr i J Sühler´s udlejningsbiler.

9. Begrænset ansvar
J. Sühler er ikke økonomisk ansvarlig for personer eller bagage, der transporteres i de lejede biler.

10. Begrænset ansvar 
J. Sühler er ikke ansvarlig for tab ved nogen former for afbrudt rejse / kørsel i de lejede biler.

11. Regler for farligt gods
Af sikkerhedsmæssige grunde er det forbudt at medbringe nogen former for farligt gods i de lejede biler.

12. Forsinket aflevering fra tidligere lejere
Ved forsinket aflevering fra tidligere lejere bærer J. Sühler intet ansvar for kommende lejeres forsinkelser i rejseplanerne. Dog vil J. Sühler informere herom via sms, så snart forsinkelsen erkendes. Der ydes ingen former for kompensation herfor.

13. Undgå gebyrer
Således undgår du ekstraudgifter i forbindelse med leje af bil:
• Aflever bilen til tiden
• Aflever bilen i samme stand som ved modtagelsen
• Husk at påfylde brændstof (i følge aftale med afdelingen)
• Undlad rygning i bilerne
• Betal udstedte parkeringsbøder
• Undlad dyr i bilerne

14. Gebyrer kan pålægges ved nedenstående overtrædelser
Manglende afhentning af forudbestilt udlejningsbil, Forsinket aflevering, Rykkeropkald, Autohjælp afhentning af bil ved forsinket aflevering, Manglende brændstof, Rengøring af bil indvendigt, Vask udvendigt ved unormal brug af udlejningsbilen, P-bøder, Rygning i bilen, Dyr i bilerne, etc.

15. Generelle forbehold
Ovenstående oplysninger opdateres løbende, hvorfor J. Sühler tager forbehold for eventuelle ændringer, indtastningsfejl, pris- og afgiftsforhøjelser samt restriktioner, der pålægges J. Sühler af myndigheder, og der kan være til ugunst for vore kunder.

16. Lov/værneting
Enhver tvist og ethvert krav, der opstår i relation til denne aftale. herunder om aftalens opsigelse, ophævelse eller ugyldighed samt om fortolkning af aftalens bestemmelser, skal afgøres efter dansk ret. Med mindre ufravigelige regler i henhold til dansk ret strider herimod, skal enhver tvist og ethvert krav efter J Sühler´s valg afgøres ved en domstol.